Jak założyć księgę wieczystą

Ocena
0.00

Księgi wieczyste zakłada się i prowadzi dla nieruchomości. Prowadzi się je w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

Księgi wieczyste zakłada się dla nieruchomości gruntowych, lokalowych oraz budynkowych. Można założyć księgę wieczystą dla specyficznej instytucji jaką jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

W celu założenia księgi wieczystej trzeba skierować wniosek do sądu rejonowego, wydziału ksiąg wieczystych, który jest właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Księgi wieczyste może założyć określona grupa osób. Będzie to właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty (albo osoba, której przysługuje inne ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości) oraz wierzyciel, jeżeli jego prawo może być ujawnione w księdze wieczystej.

W celu założenia księgi wieczystej należy wypełnić urzędowy formularz KW-ZAL (Wniosek o założenie księgi wieczystej). Należy w nim zaznaczyć, jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy wniosek (np. gruntowej albo lokalowej) oraz czy nowa księga wieczysta będzie prowadzona dla nieruchomości, która zostanie wyodrębniona z innej księgi wieczystej (ma to miejsce w przypadku sprzedaży jednej z działek, gdy dla kilu działek prowadzona jest jedna księga wieczysta po numerze działki). W dalszej kolejności wskazuje się dokładne położenie nieruchomości.

W przypadku zakładania księgi dla nieruchomości gruntowej, wskazuje się oznaczenie i obszar działki ewidencyjnej, w tym dane takie jak numer obrębu oraz numer działki. W przypadku nieruchomości budynkowej albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dla domu jednorodzinnego, wskazuje się dane dotyczące budynku. Dla nieruchomości lokalowej oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisuje się powierzchnię pomieszczeń, ich rodzaj i liczbę.

W przypadku, gdy w księdze mają być ujawnione inne prawa, roszczenia, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością albo hipoteki, wnioskodawca powinien wypełnić dodatkowy formularz KW-ZAD Żądanie wpisu w księdze wieczystej. Podobnie, gdy w księdze ma zostać ujawniony budynek albo urządzenie (nieruchomość gruntowa) albo więcej niż jeden właściciel, użytkownik wieczysty.

Jeżeli dla nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona była wcześniej księga dawna, księga wieczysta, która zaginęła lub uległa zniszczeniu, lub prowadzony był zbiór dokumentów trzeba wskazać numer księgi dawnej, zaginionej, zniszczonej, czy zbioru dokumentów. Następnie wskazuje się dane wnioskodawców i uczestników postępowania.

Oczywiście do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty, które będą stanowiły podstawę wpisu i są związane z nieruchomością. Opłata od wniosku o założenie księgi wieczystej wyniesie 60 zł, ale należy doliczyć do niej pozostałe opłaty na przykład 200 zł za wpis właściciela.

Data dodania:
Oceń Artykuł
Tagi
Komentarze
0

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz
Artykuły z tej kategorii

Brak artykułów