Odpowiedzialność warsztatu za pozostawiony w nim samochód!

Ocena
0.00

Jeśli oddajesz swój samochód do warsztatu samochodowego, to możesz narazić się na pewne ryzyko. Bywa tak, że nie znamy osoby, która przejmuje od nas auto. Wiadomo również, że samochody sporo kosztują, nierzadko setki tysięcy lub nawet miliony złotych. Nie jest więc w tym nic dziwnego, że obawiamy się o nasz nabytek! W poniższym artykule omawiamy obowiązki właściciela warsztatu samochodowego oraz pokazujemy, za co jest on odpowiedzialny. Zapraszamy!

Obowiązek naprawy auta w ustalonym terminie przez mechanika!

Problemy warsztatu mogą być wywołane niewywiązaniem się z powierzonego im zlecenia w umówionym terminie. Odpowiedzialność warsztatu za samochód w takiej sytuacji rośnie.

Kodeks Cywilny zgodnie z 478 artykułem mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie czy też utratę przedmiotu świadczenia, chyba że zguba lub uszkodzenie nastąpiłoby także, jeżeli świadczenie zostało wykonane w czasie właściwym.

Zapis ten podnosi odpowiedzialność warsztatu za pozostawiony mu samochód w przypadku opóźnień. W sytuacji przekroczenia terminu wypełnienia usługi warsztat ponosi odpowiedzialność za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie samochodu lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Mechanik źle naprawił samochód!

Częstą sytuacją jest nieudolne wykonanie usługi, co może skutkować dalsze uszkodzenie pojazdu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym oraz deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim nadana jest przez przepisy prawa.

Odpowiedzialność na mocy umowy oznacza, że za naprawienie szkody w wyniku niewłaściwego wykonania czy też niewykonania zlecenia odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy straty wystąpiły w wyniku następstw okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy samochód na podstawie przepisów rękojmi w przypadku wykonania naprawy. Są one opisane w artykule 638 Kodeksu cywilnego. Gdy w trakcie użytkowania pojazdu w czasie do 2 lat od reperacji zaobserwowane zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą żądania z tytułu rękojmi. Domniemywa się wtedy, że wada istniała już w momencie wydania samochodu właścicielowi.

Klient ma prawo wówczas żądać wymiany elementu na wolną od wad, naprawy czy obniżenia ceny. To klient wybiera formę, jaką pragnąłby uzyskać i jest to wiążące dla warsztatu.

Kto odpowiada za skradziony samochód, gdy jest w warsztacie samochodowym?

W chwili, gdy zawierasz umowę z mechanikiem o naprawę auta, to poniekąd łączy ona cechy umowy o dzieło oraz umowy o przechowanie samochodu, co oznacza, że samochód musi do Ciebie wrócić w stanie nienaruszonym. W razie kradzieży samochodu, odpowiedzialny za to jest warsztat samochodowy, który jednakże może udowodnić swoją niewinność poprzez pokazanie, że samochód został zamknięty, alarm i inne zabezpieczenia włączone, a klucze schowane!

Kategoria: Motoryzacja
Data dodania:
Oceń Artykuł
Tagi
Komentarze
0

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz
Artykuły z tej kategorii