Komu przysługuje odszkodowanie za wycinkę drzew?

Ocena
0.00

W przypadku usuwania drzew należy przede wszystkim uwzględnić ochronę środowiska i zdobyć odpowiednie zezwolenia. W wielu sytuacjach zabieg ten staje się konieczny, zwłaszcza gdy drzewa zagrażają mieniu lub ludziom albo ich usunięcie związane jest z  budową różnego typu infrastruktury. Warto wiedzieć, komu przysługuje odszkodowanie za wycinkę drzew.

Pozwolenia na wycinkę drzew zawsze konieczne

Polskie prawo wyraźnie określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i krajobrazu oraz nakłada obowiązek dbałości o dziedzictwo i bogactwo przyrodnicze. Szczególną ochroną objęta, jest roślinność, a głównie drzewa, które są podstawowym producentem tlenu. Z tego powodu ich ochrona jest ważna, a wycinka wymaga stosownych pozwoleń.

Jak można się dowiedzieć, przeglądając ofertę działającej przede wszystkim w Gdyni, Sopocie i Gdańsku Pracowni Projektowej Magdaleny Loose, przed każdą wycinką drzew konieczne jest złożenie wniosku do odpowiedniego organu administracyjnego. Najczęściej są to stosowne referaty w urzędach miast lub gmin, urzędach powiatowych, marszałka województwa lub wojewódzkiego konserwatora przyrody. Dopiero po uzyskaniu zgody można przystąpić do wycinki drzew. W innym wypadku można narazić się na dotkliwe kary finansowe.

Czym są odszkodowania za wycinkę drzew?

Odszkodowania za wycinkę drzew to wynagrodzenie, jakie może otrzymać właściciel terenu, na którym dokonano wycinki drzew. Najczęściej zdarza się to podczas realizacji różnego typu prac budowlanych, przy montażu urządzeń przesyłowych oraz układaniu infrastruktury naziemnej i podziemnej do przesyłu gazu, energii elektrycznej, pary czy innych mediów. Czasem zdarza się też, że drzewa zostają wycięte tam, gdzie nie było co do tego uprzedniej zgody. W tej sytuacji właściciel gruntu może się ubiegać z tego tytułu o odszkodowanie.

Kto może wyliczyć odszkodowanie za wycinkę drzew?

Osoby, które chcą uzyskać odszkodowanie za wycinkę drzew, powinny zgłosić się do odpowiedniego rzeczoznawcy. Najlepiej jeśli jest to doświadczony inspektor nadzoru terenów zieleni, który doskonale zna prawo i potrafi sporządzić odpowiednie ekspertyzy oraz wyceny zgodne z obowiązującymi przepisami. To on sporządza wycenę strat poniesionych z tytułu usunięcia zieleni. Odszkodowanie za wycinkę drzew jest oparte na takich czynnikach jak średnica pnia i gatunek drzewa.

Kategoria: Flora i Fauna
Data dodania:
Oceń Artykuł
Tagi
Komentarze
0

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz
Artykuły z tej kategorii
Do czego można wykorzystać grzyby suszone?
Data dodania:
  • 0.00
  • 0